euroSCORE (Suomi) laskin    

 

Potilaaseen liittyvät tekijät

Sydänmeen liittyvät tekijät

Ikä ( vuosia ) Instabiili angina6    
Sukupuoli  

LV funktio  

 
Krooninen keuhkosairaus1   Tuore AMI7  
Yleinen ateroskleroosi 2   Pulmonaari hypertensio > 60 mmHg  
Neurologinen toimintahäiriö3  

Leikkaukseen liittyvät tekijät

Aiempi sydänkirurgia   Päivystys8
Kreatiniini yli 200 mikromol/ L   Muu kuin isoloitu CABG  
Aktiivinen endokardiitti4   Thorakaaliaortan kirurgia  
Kriittinen preoperatiivinen tila5  

Infarkti VSD

 
       
EuroSCORE  
     

 

Valitsemalla "Standard euroSCORE" euroSCORE arvot lisätään arvioimaan kuolemanriskiä kuten kuvattu Roques F, Nashef SA, et al.  Eur J Cardiothorac Surg. 1999 Jun;15(6):816-22

Valitsemalla "Logistic euroSCORE"- euroSCORE ennustettu kuolema lasketaan seuraavasti (käsikirjoitus tekeillä):

   Predicted mortality =   e (β0 + åbi Xi) / 1+ e (β0 + åbi Xi)

    Click here for full details on how to calculate Logistic euroSCORE  [Calculator version 1.8   Updated  17th May 2002]

(1) Krooninen keuhkosairaus - Pitkäaikainen bronkodilataattorien tai steroidien käyttö keuhkosairauteen

(2) Yleinen ateroskleroosi - Yksi tai useampi: klaudikaatio, karotistukos tai yli 50% stenoosi, aiempi tai suunnitteilla oleva toimenpide vatsa-aorttaan, raajoihin tai karotiksiin

(3) Neurologinen toimintahäiriö - Sairaus rajoittaa vaikeasti liikkumista tai päivittäisiä toimintoja.

(4) Aktiivinen endokardiitti - Potilaalla endokardiitin antibioottihoito sydänleikkauksen aikana.

(5) Kriittinen preoperatiivinen tila - Kammiotakykardia/Kammiovärinä tai onnistunut sydänelvytys, preoperatiivinen sydänhieronta, preoperatiivinen respiraattori leikkaussaliin tullessa, preoperatiivinen inotropia tai IABP, preoperatiivinen akuutti munuaisten vajaatoiminta( anuria tai oliguria alle 10ml/ t )

(6) Instabiili angina - lepokipu, johon tarvitaan i.v nitraattia leikkaussaliin tullessa

(7) Tuore AMI - sydäninfarkti alle 90 vrk.

(8) Päivystys - Leikkaus ennen seuraavaa työpäivää.

 

Voit myös ladata laskimen offline-käyttöön.

Käännöstyön kiitokset A Harjula ja K Teittinen

 

 

References and other resources

Roques F, Nashef SA, Michel P, Gauducheau E, de Vincentiis C, Baudet E, Cortina J, David M, Faichney A, Gabrielle F, Gams E, Harjula A, Jones MT, Pintor PP, Salamon R, Thulin L. Risk factors and outcome in European cardiac surgery: analysis of the EuroSCORE multinational database of 19030 patients. Eur J Cardiothorac Surg. 1999 Jun;15(6):816-22; discussion 822-3.

Logistic euroSCORE in conjunction with Dr. Marandon (SFAR)

[home]

[euroSCORE]

[scoring

[calculator]

[references]

[contacts]